Startpagina

Welkom op de website van

 

 

Even voorstellen

Mijn naam is Marian Stroet-Hauwert (54 jaar), getrouwd en moeder van 3 zonen.

Eigenaar van praktijk Zooo Leer Ik Beter. Waar kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar kunnen worden begeleid bij het leren leren, leren lezen, begrijpend lezen en spelling. Zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat daarbij vooral belangrijk is, is dat kinderen plezier in het leren hebben of krijgen. En daarom richt ik mij op de talenten van de kinderen en kijk ik naar de voor het kind passende vorm(en) van begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan theaterlezen, bewegend leren, leren met echte materialen en beeldmateriaal. Maar ook door voor te doen en samen te leren, krijgen de leerlingen van Zooo Leer Ik Beter de kennis, kunde en vaardigheden die ze nodig hebben om daarna zelfstandig en met zelfvertrouwen verder te kunnen leren en ontwikkelen.


Prakijk Zooo leer Ik Beter is nu helemaal ingericht op leerbegeleiding, waar leerlingen met plezier naar toe gaan en afzwaaien op het moment dat ze gegroeid zijn in de vaardigheden, waar ze eerst nog moeite mee hadden. ik spreek nog regelmatig oud-leerlingen, die blij zijn dat ze bij Zooo Leer Ik Beter zijn geweest.

Mocht jij ook wel wat hulp kunnen gebruiken?
Er zijn weer wat uren beschikbaar gekomen.
Neem gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groeten,

Marian Stroet-Hauwert
06-22580705
Ik ben Leerkracht en een gecertificeerd Ik Leer Leren trainer.
Wil je weten voor wie de Ik Leer Leren trainingen geschikt zijn? 
kijk dan op deze pagina van Tea Adema. 

 

De eerstvolgende Ik Leer Leren-trainingen bij Zooo Leer Ik beter starten:

-Voor de brugklas; In februari 2024; 
wanneer het leren toch wat lastiger blijkt te zijn, hoe pak je het nou aan om goede cijfers te halen.
-Voor het Voortgezet Onderwijs; In februari 2024; 
wanneer het je eerst gemakkelijk afging, maar het nu toch moeilijker wordt en je niet weet wat je kunt verbeteren.
-Voor groep 8; in april 2024; 
om je alvast voor te bereiden op de brugklas
-Voor de brugklas; In september 2024; 
voor een begeleide fijne start op het Voortgezet Onderwijs.

Je kunt je hiervoor aanmelden door een berichtje te sturen naar Marian@zoooleerikbeter.NU

Begrijpend Lezen cursus.

Deze training bestaat uit 11 lessen van 45 minuten en is wekelijks. U kunt uw kind aanmelden per email. Na ontvangst van uw email neem ik contact met u op voor een intake. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor deze training, kunt u beslissen of uw kind mee doet. De totale kosten bedragen 250 euro, inclusief werkmap. De groep wordt niet groter dan 4 leerlingen. Per week krijgt uw kind huiswerkopdrachten mee, die niet meer tijd in beslag nemen dan een half uurtje. Na de eerste bijeenkomst ontvangt u de factuur per mail.
Omdat Begrijpend lezen je hele leven lang belangrijk is, je bij heel veel vakken op het Voortgezet Onderwijs een goed leesbegrip nodig hebt en dus je schoolniveau er van afhangt is deze cursus van harte aanbevolen. Al jaren geef ik deze cursus en met goed gevolg voor mijn leerlingen. Al na de cursus blijkt dat 90% van mijn leerlingen 1 of 2 Cito-niveaus omhoog zijn gegaan. Ze hebben inzicht gekregen in HOE om te gaan met teksten, verwijzingen, verbanden en moeilijke woorden. Verder spreek ik steeds meer leerlingen, die inmiddels op het Voortgezet Onderwijs zitten, die nog met veel plezier terug kijken op de cursus(sen) en blij zijn dat ze het hebben gedaan, omdat ze goede resultaten halen.

Dus wanneer uit het rapport van uw kind blijkt dat het een D 0f E-score (IV-V of niveau 4 of 5) heeft gehaald voor de CITO begrijpend lezen.

Bespreek dan eens met de leerkracht van uw kind of het voor Remedial Teaching op school in aanmerking komt.

 

Zooo Leer Ik Beter!

Vanaf 1 januari 2017 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Zooo Leer Ik Beter! Een lekkere eigenwijze naam, omdat niemand hetzelfde is en een ieder op zijn eigen manier het beste kan leren. En wat is jouw manier? Hoe leer jij het meest effectief en efficiënt? Om daar achter te komen kun je een training 'Ik Leer Leren' volgen. De training gaat over het 'HOE' van leren. Je leert er over motivatie, concentratie, plannen en organiseren en over leerstijlen. Na de training kan ook jij zeggen; Zooo Leer Ik Beter!


Remedial Teaching voor spelling, lezen, begrijpend lezen, Engels


Als Remedial Teacher begeleid ik kinderen met het leren van bijvoorbeeld , lezen, woordenschat, begrijpend lezen, spelling en Engels. Kinderen kunnen door de individuele begeleiding en vaak een andere benadering van het leren zich verbeteren in bepaalde vaardigheden. Een andere benadering, omdat gebleken is, dat meer van hetzelfde niet werkt. Daarom gebruik ik veel materialen, gerichte beweegactiviteiten en  andere leeringangen dan gebruikelijk is op school, zoals visueel, auditief en/of kinesthetisch. Soms hebben leerlingen door omstandigheden een achterstand opgelopen en door extra begeleiding kan die achterstand verminderen of zelfs omgezet worden in een voorsprong.

Oefening baart kunst, maar sommige kinderen zullen (veel) meer moeite moeten doen dan andere kinderen om een zelfde resultaat te bereiken.


Cursussen Begrijpend Lezen

Voor groepjes geef ik cursussen begrijpend lezen vanaf groep 6 basisonderwijs t/m 5e klas HAVO; zeer geschikt voor kinderen die op hun rapport een onvoldoende, D of E score of een IV of V hebben gehaald of die tekst verklaren heel moeilijk vinden en bang zijn hun examen niet te zullen halen. Houd de agenda in de gaten voor de start van nieuwe cursussen. Of bel voor individuele mogelijkheden.


De Leesclub

De leesclubs zijn begonnen!!!! De leesclubs zijn voor kinderen die NIET van lezen houden, maar wel weten dat leren lezen heel belangrijk is. Ik ga het lezen (weer) leuk voor ze maken, door leuke, spannende, en grappige teksten en door activerende spellen. Hierdoor wordt het leesplezier bevorderd en natuurlijk het leesniveau verhoogd, want oefening baart kunst.