Lezen                    Woordenschat                   Rekenen

                       Begrijpend lezen            Autisme

           Faalangst                                  ADHD              Hoogbegaafd

Remedial Teaching ofwel hulp bij het leren is zeer geschikt:

 • Voor kinderen die moeite hebben op school met rekenen, lezen, spelling,
  begrijpend lezen en woordenschat. Of met vakoverstijgende problemen,
  zoals goed opletten in de klas, luisteren en kunnen onthouden.
 • Voor kinderen die D en E scores halen op de CITO-toetsen.
 • Voor kinderen die daardoor steeds meer weerstand krijgen tegen school.
 • Voor kinderen die last hebben van onzekerheid of zelfs faalangst.
 • Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben,
  zoals excellente leerlingen of hoogbegaafde leerlingen.
 • Voor kinderen die eigenlijk een ‘rugzakje’ nodig hebben, maar dat niet krijgen.
 • Voor jongeren die (plotseling) in hun schoolresultaten achteruit gaan.
 • Voor jongeren die moeite hebben met de rekentoets en/of
  met het verklaren van teksten voor Nederlands en Engels.

Gespecialiseerde hulp bij leermoeilijkheden heet ook wel:

Remedial Teaching 

En houdt in dat de Remedial Teacher door nauwkeurig onderzoek eerst probeert te achterhalen wat de oorzaak is van bepaalde storingen in het leerproces van een leerling. Dit noemen we ook wel Diagnostisch onderzoek. Daarna wordt in overleg met de ouder(s) en de groepsleerkracht of mentor van de leerling besproken wat de beste begeleiding op dat moment voor de leerling zou kunnen zijn. Aansluitend wordt de leerling volgens het bedachte plan begeleid en vindt er na afloop van de tijdsduur van dat plan een evaluatie plaats met ouder(s) en leerkracht. Naar aanleiding van de evaluatie wordt besloten of het plan moet worden bijgesteld, verlengd of met succes kan worden afgesloten.

Remedial Teaching bij Zooo Leer Ik Beter bevat de volgende kenmerken:

 • Individuele begeleiding op maat 
 • Diagnostisch onderzoek
 • Afstemming tussen leerling, ouder(s) en school
 • Oplossingsgericht werken naar aanleiding van de hulpvraag
 • Doelgericht en intensief werken met een leerling
 • Psycho-educatie: leren hoe je kunt omgaan met een leerprobleem en/of leerstoornis, negatieve gedachten en weerstand tegen leren
 • Tussentijdse evaluatie van de voortgang
 • Groepsgewijze begeleiding d.m.v. een training, cursus of club
 • Bijvoorbeeld: cursus Begrijpend Lezen, De Leesclub, de ‘Ik Leer Leren’- training of cursus Mindmappen en Samenvatten.
 • Cito-scores en/of de schoolresultaten geven nut en/of noodzaak aan
 • Ouders bepalen. Eventueel in overleg met kind, groepsleerkracht en Remedial Teacher
 • Doelgericht en intensief werken met een groepje leerlingen.
 • Psycho-educatie: leren hoe je kunt omgaan met een leerprobleem en/of leerstoornis, negatieve gedachten en weerstand tegen leren
 • Tussentijdse evaluatie van de voortgang