Click edit button to change this text.

Kijk bij evenementen voor de eerstvolgende cursussen.
Kijk op de homepagina voor de data van de eerstvolgende cursussen.

De cursus begrijpend lezen kun je doen:

  • Als je in groep 5, 6, 7 of 8 zit van de basisschool
  • Of als je in groep 1 of 2 zit van het Voortgezet Onderwijs
  • Als je een D of E score voor je Cito-toets begrijpend lezen hebt gehaald
  • Als je woordenschat van de Cito-toets (ook) op een D of E is uitgekomen
  • Voor als je goede begrijpend-lezen-strategieën wilt leren.
    Of gewoon voor als je beter wilt begrijpen wat je nu eigenlijk leest.
De begrijpend lezen cursussen starten ieder jaar in maart en in september. De cursus bestaat uit 11 lessen van 45 min. De leerlingen krijgen ± 20 min. huiswerkopdrachten mee per week.

 

Er zijn 2 niveaus; basis of vervolg. Bij de basiscursus ligt de nadruk op voorbereidende strategieën, actieve leeshouding en omgaan met moeilijke woorden, verwijswoorden en we maken een begin met signaalwoorden. De vervolgcursus behandelt diepere structuren van een tekst, zoals signaalwoorden, hoofdzaken en bijzaken, samenvatten en beeldspraak.

 

Aan de hand van een vrijblijvende intake, kan worden bepaald voor welke cursus uw kind in aanmerking komt. Hiervoor wordt een kleine toets afgenomen bij uw kind en voeren we samen een gesprekje over begrijpend lezen.

 

Daarnaast wil ik graag een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem van de school van uw kind. Deze uitdraai kunt u opvragen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de Interne Begeleider op school.

 

Bij de intake kunt u aanwezig zijn en na afloop kunt u samen bepalen of uw kind mee doet met de eerstvolgende cursus. Ieder jaar in maart en in september starten er weer nieuwe cursussen.

 

Kijk voor de tarieven bij de downloads.

Voor meer informatie:

Click edit button to change this text.