Click edit button to change this text.

Kijk op de homepagina voor de data van de eerstvolgende cursussen.

De cursus begrijpend lezen kun je doen:

  • Als je in groep 5, 6, 7 of 8 zit van de basisschool
  • Of als je in groep 1 of 2 zit van het Voortgezet Onderwijs
  • Als je een D of E score voor je Cito-toets begrijpend lezen hebt gehaald.
    Dit kan ook een IV-V score zijn of niveau 4-5.
  • Als je woordenschat van de Cito-toets (ook) op een D of E is uitgekomen
  • Voor als je goede begrijpend-lezen-strategieën wilt leren, zoals je goed voorbereiden op het lezen, jezelf vragen stellen, omgaan met moeilijke woorden, verwijswoorden en signaalwoorden. En daardoor goed de verbanden kunt leggen, zodat je met gemak vragen over de tekst kunt beantwoorden.
De begrijpend lezen cursussen starten ieder jaar in maart en in september. De cursus bestaat uit 11 lessen van 45 min. De leerlingen krijgen ± 30 min. huiswerkopdrachten mee per week. Online lessen zijn tegenwoordig ook mogelijk. Dat betekent dat kinderen uit heel Nederland mee kunnen doen. De intake, het testje en het evaluatiegesprek vinden dan ook online plaats. Er kan gekozen worden uit groepslessen en privélessen. De groepslessen starten in maart en september, met groepjes die uit niet meer dan 4 leerlingen bestaan. De data en tijdstippen worden i.o.m. de groep bepaald. Hiervoor betaalt u het groepstarief. Privélessen kunnen op ieder gewenst moment starten. Hiervoor betaalt u het 45-minuten-tarief.

 

Er zijn 2 niveaus; basis of vervolg. Bij de basiscursus ligt de nadruk op voorbereidende strategieën, actieve leeshouding en omgaan met moeilijke woorden, verwijswoorden en we maken een begin met signaalwoorden. De vervolgcursus behandelt diepere structuren van een tekst, zoals signaalwoorden, hoofdzaken en bijzaken, samenvatten en beeldspraak.

 

Aan de hand van een vrijblijvende intake, kan worden bepaald voor welke cursus uw kind in aanmerking komt. Hiervoor wordt een kleine toets afgenomen bij uw kind en voeren we samen een gesprekje over begrijpend lezen.

 

Daarnaast wil ik graag een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem van de school van uw kind. Deze uitdraai kunt u opvragen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de Interne Begeleider op school.

 

Bij de intake kunt u aanwezig zijn en na afloop kunt u samen bepalen of uw kind mee doet met de eerstvolgende cursus. Ieder jaar in maart en in september starten er weer nieuwe cursussen.

 

Kijk voor de tarieven bij de downloads.

Voor meer informatie:

Click edit button to change this text.