Cursus Begrijpend Lezen Vervolg voor groep 7/8 en VMBO Basis/Kader

Vervolgcursus Begrijpend Lezen voor groep 7 en 8 van de basisschool. En ook voor VMBO Basis/Kader. Voor het gestructureerd en intensief aanleren van belangrijke strategieën, die je nodig hebt voor het kunnen verklaren van teksten voor de Cito-toetsen. Zoals begrijpen van verbanden en signaalwoorden, hoofdgedachte uit de tekst kunnen halen, beeldspraak herkennen en begrijpen en samenvatten.

De kinderen worden aangezet tot actiever met een tekst om te gaan en krijgen meer grip op het begrijpen van teksten. De teksten die gebruikt worden zijn geschikt voor kinderen van deze doelgroep.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 40 minuten. Ongeveer een half uur huiswerk per week is nodig voor het verankeren van de lesstof.

Klik hier voor meer info.