De Jamara-rekenmethode is heel geschikt:

 • Voor als rekenen heel moeizaam gaat
 • Voor als het automatiseren van sommen maar niet lukt
 • Voor als je onder rekenen op school uit probeert te komen
 • Voor als je het liefst met je vingers rekent
 • Om toch nog, opnieuw of beter te leren rekenen
De Jamara-rekenmethode wordt individueel gegeven bij Zooo Leer Ik Beter.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende basisonderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie

 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind

 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten

 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit

 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen

 • inzicht in getalstructuur aanbrengen

 • op de juiste wijze leren automatiseren

Met de methode JAMARA gaan we ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, kan er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert met Jamara uw kind rekenen in units in plaats van door te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

 

Jamara is de enige rekenmethodiek die uw kind de juiste denkstrategie aanleert om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zogenoemde ankers aangebracht, waarop uw kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

 

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Met de JAMARAmethode is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt om aan mij te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.
Per week moet er 3 tot 5 maal 15-30 minuten geoefend worden.

Voor meer informatie:

 • Kijk op www.cnls.nl
 • Of kom voor een vrijblijvend informatief gesprek

 • Iedere woensdagochtend koffie-uurtje van 10.00-11.00 uur

 • Praktijk Zooo Leer Ik Beter!
  Simon Koopmanstraat 83
  1693 BB  Wervershoof
 • Mailen kan natuurlijk ook: Marian@zoooleerikbeter.nu
 • Of even bellen: 06-22580705