Afgelopen Evenementen

/Evenementen/

Start training Ik Leer Leren Brugklas

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Kom Leren Leren en leer wat jij nodig hebt om vooruit te komen. Motivatie, concentratie, zelfvertrouwen, je eigen leerstijl, planning en organisatie. Hoe je dat aanpakt, dat leer je bij Zooo Leer Ik Beter!

Euro182,50

De Leesclub iedere dinsdag en donderdag

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

De Leesclub is er voor kinderen die NIET van lezen houden. Door de afwisseling in werkvormen en het samen lezen, krijgt uw kind (weer) plezier in lezen. Ziet uw kind dat het niet alleen is met zijn moeilijkheden en krijgt het gerichte en voldoende oefening om voor uit te kunnen gaan met zijn of haar leesniveau.
Laat uw kind een keer gratis meedoen om te zien of dit bij hem of haar past.
Kijk voor de tarieven bij Cursusoverzicht en Tarieven op deze website.

Cursus Begrijpend Lezen Vervolg 5 en 6

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Leer gestructureerd Begrijpend Lezen. Wat moet je doen? Hoe ga je te werk? Waar moet je over nadenken? Aan de hand van verschillende onderwerpen werken we ons door de stof heen; signaalwoorden, verwijswoorden, hoofdzaken en bijzaken, samenvatten, beeldspraak en tussen de regels door lezen.

euro240

Cursus Begrijpend Lezen Vervolg 7 en 8 en VMBO

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Leer gestructureerd Begrijpend Lezen. Wat moet je doen? Hoe ga je te werk? Waar moet je over nadenken? Aan de hand van verschillende onderwerpen werken we ons door de stof heen; signaalwoorden, verwijswoorden, hoofdzaken en bijzaken, samenvatten, beeldspraak en tussen de regels door lezen.

euro240

Training Ik Leer Leren 15+

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Voor leerlingen op het Voortgezet Onderwijs die vastlopen met leren om welke reden dan ook. Met deze training gaan we onderzoeken HOE de leerlingen door deze blokkade kunnen komen en er weer helemaal voor kunnen gaan. De training gaat over HOE van leren en bevat de thema's; motivatie, concentratie, faalangst, plannen en organiseren, leerstijlen en effectieve en efficiënte leerstrategieën.
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.
In de door het ministerie vastgestelde schoolvakanties is er geen trainingsavond.

euro182,50

Cursus Begrijpend Lezen Basis 7 en 8 en VMBO

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Leer gestructureerd Begrijpend Lezen. Aan de hand van de strategieën worden de lessen gegeven. De kinderen leren zelf goed na te denken over een tekst. Dit actieve nadenken is superbelangrijk voor het kunnen begrijpen van teksten. Wat lees ik nu eigenlijk? Wat weet ik er al van? Wat bedoeld de schrijver? Wat betekent dit woord? en wie is die hij,zij, wij etc.? Deze cursus zet de kinderen aan tot actief nadenken.

euro240

Cursus Begrijpend Lezen Basis 5 en 6

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Leer gestructureerd Begrijpend Lezen. Aan de hand van de strategieën worden de lessen gegeven. De kinderen leren zelf goed na te denken over een tekst. Dit actieve nadenken is superbelangrijk voor het kunnen begrijpen van teksten. Wat lees ik nu eigenlijk? Wat weet ik er al van? Wat bedoeld de schrijver? Wat betekent dit woord? en wie is die hij,zij, wij etc.? Deze cursus zet de kinderen aan tot actief nadenken.

euro240

Ik Leer Leren informatiebijeenkomst

Werenfridus Basisschool Dorpsstraat 74, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Informatiebijeenkomst over de training Ik Leer Leren voor groep 8.
De training is een mooie voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Met thema's als motivatie, concentratie, faalangst, mindset, plannen en organiseren en je eigen leerstijl. Door de coachingstechnieken worden kinderen aangezet tot zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leren en de eigen ontwikkeling.

Gratis

Training Ik Leer Leren Groep 8 div. startdata

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Begin met de juiste bagage en instelling op het Voortgezet Onderwijs. Start goed in de brugklas en doe de training Ik Leer Leren, voordag je heen gaat. Zo leer jij wat je nodig hebt om goed te kunnen leren, plannen en organiseren. En weet jij je sterke en zwakke kanten en hoe je deze kunt compenseren.

euro182.50

Training Ik Leer Leren Brugklas Start

Zooo Leer Ik Beter! Simon Koopmanstraat 83, Wervershoof, Noord-Holland, Nederland

Een training die je handvatten geeft over het HOE van leren. Die je begeleid in de eerste weken van je Voortgezet Onderwijscarriére. En je laat zien wat je nodig hebt om te kunnen slagen. Een soort handleiding die je overzicht en inzicht geeft in het organiseren en plannen van je huiswerk, in je eigen motivatie, je manier van concentratie en in je eigen leerstijl. Uit deze handige 'bagage' kan iedere leerling op zijn school'reis' precies halen wat hij of zij nodig heeft. Wil je hier meer over weten, kom dan naar één van de informatiemiddagen of avonden die Zooo Leer Ik Beter door het jaar heen organiseert. De Ik Leer Leren-trainingen worden aan verschillende doelgroepen gegeven. Ze bestaan uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Steeds staat daarbij een ander thema centraal.

Euro182,50